– Å kalle et studietilbud for en helbredelsesskole skaper et sensasjonspreg. Det kan også gi elevene urealistiske forventninger, sier Bård Mæland, professor og prorektor ved VID Vitenskapelige høgskole.