Nyhet

Nå får han saken opp for lagmannsretten.

– Veldig bra, synes vi, jeg og Brynjar Meling, skriver Christensen i en epost til Vårt Land. Brynjar Meling er Christensen advokat.

I januar ble Jan Kåre Christensen dømt til å betale bot på 12.000 kroner for å ha krenket pastor Jan-Aage Torps «fred», ved blant annet å hevde i et stort antall blogginnlegg at pastoren levde i hor fordi han har giftet seg på nytt.

«Retten mener også at uttalelsene samlet sett har beveget seg langt bort fra tros- og religionskritikk, og heller tatt form av sjikanøs og trakasserende personforfølgning. Dette er etter rettens syn både hensynsløst og sterkt klanderverdig opptreden,» står det i tingrettsdommen.