Nyheter

Fredag lanserte regjeringen Facebook-siden «Stricter asylum regulations in Norway», for å advare personer som ikke har beskyttelsesbehov fra å søke asyl i Norge, og for å informere om det norske asylregelverket.

Ett av innleggene starter slik:

«VIKTIG INFORMASJON! Afghanere uten beskyttelsesbehov vil bli deportert».

I et annet innlegg lister de opp flere av regjeringens innstramningsforslag. Ett av punktene som er satt opp, er at norske myndigheter er i dialog med Eritrea for å få til en returavtale.