Fredag lanserte regjeringen Facebook-siden «Stricter asylum regulations in Norway», for å advare personer som ikke har beskyttelsesbehov fra å søke asyl i Norge, og for å informere om det norske asylregelverket.