Minst åtte forskjellige trossamfunn ligger an til å få trangere kår i år, fordi de ikke søkte om trosstøtte innen fristen. Årsaken er at Barne- og familiedepartementet fra i år endret praksisen med å sende ut påminnelse om søknadsfristen.