– Menighetsrådene, som skal være grunnstenen i Dnk, er i forslaget til ny kirkeordning tildelt hverken makt eller myndighet. De disponerer hverken ansatte, bygg, eller økonomiske midler, og må gå til fellesrådene eller bispedømmerådene for å be om lov når de skal vedta noe, sier Dag Brekke.