Klagene fra ideelle organisasjoner har kommet gang på gang: