Et papyrusdokument som er ­arkivert på Universitetet i Oslo viser medlemmer i den kristne kirken på 200-tallet hadde med seg et anbefalingsdokument når de var på reise. Underveis på reisen ble dokumentet signert av stadig nye mennesker, noe som ga dem troverdighet når de møtte kristne de ikke kjente.