I begjæringen til UNE, der det også er vedlagt omfattende dokumentasjon, skriver Saxegaard, Håvik og Kipperberg at de har nye opplysninger knyttet til troverdighetsspørsmålet omkring familiens konvertering fra islam til kristendom og til familiens flukthistorie.