Sidan Høgre og Framstegspartiet blei samde om regjeringsplattforma hausten 2013, har dei blåblå ønskt å få avslutta ordninga med kyrkjeasyl. Særleg har justisminister Anders Anundsen (Frp) ivra for å få stengt kyrkjedørene for asylsøkjarar med endeleg avslag, som nektar å etterkome kravet om å reise ut av Norge.