Nord viser til rapporter som hun hevder dokumenterer at «norsk næringsliv og finansinstitusjoner bidrar til okkupasjonsøkonomien», ifølge Dagen.

Brevet er sendt 26. juni.

Hun ber om et møte med utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) for å utdype synspunktene. Nord ønsker ikke å kommentere brevet overfor Dagen.

Fagforbundet er Norges største arbeidstakerorganisasjon og har rundt 365.000 medlemmer.

I brevet til Søreide har Nord lagt ved et skriv sendt 25. juni til EUs utenrikssjef Federica Mogherini. Dette er undertegnet av 34 europeiske fagforeninger. De skriver at de ønsker et «handelsforbud med israelske bosetninger i samsvar med forpliktelser under internasjonal lov».

LO-forbundet Teologene er blant dem som har undertegnet brevet til EU.

– Teologene har tatt et standpunkt om å se den uretten som skjer i Palestina. En boikott av Israel er en fredelig måte å oppnå rettferdighet på, sier representant Øyvind Sagedal i forbundet.