Leder og forsker Tone Fløtten ved forskningsstiftelsen Fafo er klar på hva man kan gjøre med fattigdom i familier: familiens inntekt må økes. Hovedlinja i norsk politikk er at det skal skje ved at foreldrene kommer i arbeid, den såkalte arbeidslinja.