Landets offentlige sykehus har hittil i år utført vel 30 omskjæringer.