I går slapp Statistisk sentralbyrå den foreløpige statistikken for 2016 for Den norske kirke. Tallene viser at både antall døpte, gudstjenestebesøk, konfirmanter og gravferder er lavere enn i 2015.