– Det er ikke bra nok. Vi henger fortsatt etter i arbeidet med å få til en kjønnsbalanse i styret som speiler forsamlingen vår, sier Ingvild Ofte Arntsen, medlem i Filedelfiakirken i Oslo.