Politiaksjonen i Fitjar retta på nytt søkelyset mot kyrkjeasylinstituttet. Vårt Land har prøvd å finne ut kor mange som sit i ei kyrkje, eit bedehus eller eit forsamlingslokale som tilhøyrer eit trussamfunn.