Verdens helseorganisasjon (WHO) har utarbeidet tyngende prognoser for vektutviklingen blant europeiske borgere fram til 2030. Aller verst er det i Irland der ni av ti menn antas å være overvektige om 15 år. Nær halvparten av dem vil lide av fedme – en dobling fra dagens nivå.