Fredag møtes EUs utenriksministre for å diskutere den økende flyktningkrisen. Lite ser ut til å være avklart når det gjelder strømmen av flyktninger og migranter gjennom Europa.