Norsk deltakelse i fordelingen av de 120.000 asylsøkerne er frivillig fordi Norge ikke er med i EU. Norske myndigheter bestemmer selv hvor mange de ønsker å ta imot, men dersom EU-formelen legges til grunn vil Norges samlede andel bli 2.023.