Nyheter

Norsk deltakelse i fordelingen av de 120.000 asylsøkerne er frivillig fordi Norge ikke er med i EU. Norske myndigheter bestemmer selv hvor mange de ønsker å ta imot, men dersom EU-formelen legges til grunn vil Norges samlede andel bli 2.023.

LES OGSÅ: Møtte flyktningar kledd som Ku-Klux-Klan

Det er statistiker Steinar Tamsfoss som på anmodning fra Dagbladet står bak regnestykket. Fordelingsnøkkelen omfatter en mengde forhold, som folketall, økonomi, arbeidsledighet og antallet asylsøkere landene har tatt imot fra før.

Følg oss på Facebook og Twitter!