– Siljan er lite og oversiktlig. Vi har en veldig stor frivillighet som har engasjert seg i integreringsarbeidet. Sånt finner du nok lite av i byene, sier Kjell Abraham Sølverød (Sp).