– Det finnes helt klart en blindsone blant forfattere og teologer i hvordan man fremstiller kvinner i bibelhistorier for barn og ungdom. Kvinnen blir ofte fremstilt som en synderinne, sier Ingunn Aadland, teologisk rådgiver på IKO - Kirkelig pedagogisk senter.