Nyheter

Flere partier, særlig ungdomspartier, ønsker å innføre en tredje kjønnskategori, men en debatt rundt følgene av dette er nærmest ikke-eksisterende.

Med unntak av spredte utspill fra FpU, SU, MDG og Venstre har det vært lite diskusjon politisk om hvordan Norge skal behandle minoriteten som verken er eller identifiserer seg med menn eller kvinner.

Informasjonsleder Espen Ottosen i Norsk Luthersk Misjonssamband er omtrent den eneste som har frontet skepsis mot innføring av et tredje kjønnsalternativ:

– Det må komme en åpen diskusjon om dette, men jeg skjønner at det er et følsomt tema. Jeg har selv opplevd å bli krast stemplet i denne saken. Men biologi og røtter berører oss ganske dypt. Vi skal tenke oss nøye om før vi gjør radikale samfunnsendringer. Da må vi også åpne for en debatt, sier han til NTB.