Kristne topplederne har god kunnskap om hvordan man håndterer trakassering og overgrep, men det finnes også dårlige eksempler der pastor og eldsteråd skal ordne opp selv, hevder Siri Søftestad.