– Jeg har truffet flere som sier at dette er vanskelig. Mange er forberedt på at det vil bli en del oppslag i media, og gruer seg til det, sier Lisbeth Røyneland, leder for Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli-hendelsene.