‘Det er trist å lese historier om folk som mener at «Verd å vente på»-kampanjen var uheldig for dem. Det å snakke bibelsk, klokt og balansert om seksualitet, forelskelse og kjærlighet er vanskelig, ikke minst i en kultur hvor seksualmoralen preges av idealet: «Har du lyst, har du lov», sier Øivind Benestad.