Nyhet

De fleste av KrFs fylkeslag har nå avholdt årsmøte. Flere store lag har fått nye fylkesledere – deriblant Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Akershus og Oslo.

De nye kostene vil få en sentral rolle i strategiprosessen partiet er inne i etter fjorårets krisevalg. Det skal munne ut i et tydeligere politisk prosjekt, som i sin tur vil legge føringer for sidevalget det tydelige samarbeidsvalget Knut Arild Hareide har varslet før neste stortingsvalg.

Hva mener de nye fylkeslederne om samarbeid og politisk prosjekt? Vårt Land tok ringerunden.

LES OGSÅ: Ber Hareide ta samarbeidsvalget