De fleste av KrFs fylkeslag har nå avholdt årsmøte. Flere store lag har fått nye fylkesledere – deriblant Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Akershus og Oslo.