– Selv om det ikke er tilsiktet, står vi overfor et av de verste angrepene på folkekirken. Fra 1. oktober kan vi ikke lenger sende ut invitasjoner til dåp til de av medlemmene våre som har fått barn. Jeg anslår at dåpstallene i Sandnes vil gå fra 47 prosent til 30 prosent i løpet av 2019, sier kirkeverge i Sandnes, Andreas Eidsaa.