Nyhet

Solberg-regjeringen varslet i statsbudsjettet for 2018 at Helsedepartementet oppretter en tilskuddsordning for å dekke pensjonskostnader for ideelle og andre virksomheter som har levert lovpålagte spesialisthelsetjenester og statlige barneverntjenester. I år blir det satt av 27 millioner kroner til nyordningen.

Men fordi tilskuddsordningen ikke er plankekjøring, tok Næringsdepartementet opp pensjonstiltaket med EØS-tilsynet ESA i desember. Nå er saken avgjort i Brussel:

Godkjent

ESAs konklusjon er at det ikke er snakk om økonomisk aktivitet, og dermed slår heller ikke EØS-reglene for statsstøtte inn. På det grunnlaget har ESA ingen innvendinger mot støtten.