Anne Beathe Tvinnereim er en av to nestledere i Senterpartiet. I dette intervjuet avslører hun både partilederens svake sider og innrømmer at hun og nestlederkollega Ola Borten Moe ofte har vært uenige.