Erna Solberg påpeker at rundskrivet fra 1993 om kirkeasyl fortsatt gjelder. Men overfor NRK Politisk Kvarter bekrefter hun at regjeringen nå vurderer det hun kaller «ulike mekanismer for bedre samtaler».