I andre dag av trontaledebatten forsvarte Erna Solberg opplegget sitt for effektivisering, modernisering og nye krav til folk. For Solberg handler det om velferdsstatens fremtidige bærekraft – og en viktig hovedgrunn: