Nyhet

I andre dag av trontaledebatten forsvarte Erna Solberg opplegget sitt for effektivisering, modernisering og nye krav til folk. For Solberg handler det om velferdsstatens fremtidige bærekraft – og en viktig hovedgrunn:

– Vi må effektivisere mer, rett og slett fordi vi har mange ambisjoner for dem som er svakest i samfunnet og derfor trenger mer helsehjelp, sa hun i trontaledebatten.

Da må folk og potensiell arbeidskraft sluses inn i samfunnet. Og da trengs det eksempelvis større satsing på psykiatri – fordi utenforskap kan skade.

– Regjeringen legger til grunn at vi aldri skal gi opp mennesker. Det er brutalt og det skaper et kaldere samfunn om vi forteller mennesker at vi ikke har bruk for dem, sa Solberg.