I et intervju med Universitetsavisa denne uken sa UiB-rektor Dag Rune Olsen at det hadde vært «ganske så interessant» å invitere en holocaustfornekter til debatt. Olsen forestilte seg videre at en slik invitasjon ville lede frem til «erkjennelse i fellesskap».