Lørdag kunngjorde både Moskva-patriarkatet og erkestiftet i Paris at den tidligere erkebiskopen for Paris-erkestiftet, Jean, har blitt mottatt av den russiske kirken med patriarken i Moskva som øverste leder, og at bispedømmer og prester som ønsker å følge ham, er velkomne til det. Dette melder nettstedet Orthodox Christianity.