I evangeliene kan vi lese om hvordan Jesus blir avkledd, ydmyka og korsfesta av romerne. Han tar ikke til motmæle, men er taus i møte med Pilatus sine anklager.