Partilederne møttes til en ny runde med forhandlinger mandag morgen klokken 8.15. Like før klokken 9 ble det klart at opposisjonspartiene var enige om krisepakken. 

Dette er blant tiltakene i den nye krisepakken: 

 Permitterte får full lønn i minimum 20 dager fra permittering. Staten dekker fra dag 3 til dag 20.

 Ordningen sikrer 80 prosent av gjennomsnittsinntekten for de siste tre årene, begrenset oppad til 6G.

  Aktivitetskrav for sosiale ytelser droppes, og perioden for arbeidsavklaringspenger forlenges

– Det kommer til å gjøre hverdagen litt mindre vanskelig, sier Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum til TV 2.

Opposisjonen på Stortinget har vært opptatt av å bedre situasjonen for dem som blir permittert, slik at de slipper en brå reduksjon i inntekten. Også sykepenger og omsorgspenger har vært en del av diskusjonen, samt situasjonen for selvstendig næringsdrivende.

Etter at regjeringens krisepakkeforslag ble presentert fredag, mente en samlet opposisjon at regjeringen ikke gjør nok for å verne om selvstendig næringsdrivende og andre som ikke omfattes av permitteringsreglene.

– Må ha penger å leve av

– Nå står befolkningen og næringslivet i en veldig vanskelig situasjon. Da må vi hjelpe og gi trygghet, både for økonomien til hver enkelt og for å trygge arbeidsplasser. Det har vi klart i disse forhandlingene, sier SV-lederen.

Han sier at SV, Ap, Sp og Frp allerede i helgen ble enige om kraftige tiltak for å sikre økonomien til folk og næringer rammet av koronakrisen.

– Det handler om at de som blir permitterte eller må være hjemme med barn, må ha penger å leve av. Det handler om selvstendig næringsdrivende og frilansere, som normalt ikke får dagpenger, og om å sørge for at de som får støtte fra Nav fortsetter å få det, selv om de ikke kan delta i aktiviteter, sier Lysbakken.

– Alle må ha en inntekt å leve av. Det er utrolig viktig, legger han til.

Partiene er enige om å gi høyere dagpenger enn vanlig for lavtlønnede, dobling av omsorgsdager for folk som må være hjemme med barn. Staten skal videre ta en større del av regningen for sykepenger, permittering og omsorgslønn fra bedriftene og laveste sats på moms reduseres for store deler av 2020.

(©NTB)