– Ved å henrette en prest i et kirkebygg viser den såkalte ­Islamske Staten at de ikke anerkjenner våre religiøse bygninger som hellige eller respekterer vår tradisjon, sier førsteamanuensis Dag Einar Thorsen, ved Høgskolen i Sørøst-Norge.