Pepper er navnet på den lille roboten som kan tolke tonefall, ansiktsutrykk og reagere på berøring. Den kan se om du er trist, glad eller lei deg. Først og fremst er den laget for å være sosial, ikke for å hjelpe til med praktiske gjøremål.