Nyhet

For første gang siden 2013 holdt torsdag en egen utviklingsminister den årlige utviklingspolitiske redegjørelsen for Stortinget.

Nikolai Astrup videreførte i hovedsak partifellen Børge Brendes kurs, men signaliserte litt større utålmodighet og handlingsvilje enn forgjengeren.

Sen utviklingsmelding

Som dobbeltminister fikk Brende kritikk for å prioritere utviklingsdelen av jobben lavt, illustrert ikke minst gjennom sendrektigheten med å legge fram en stortingsmelding om utvikling. Dette etterlyste KrF allerede høsten 2013, men først da det gule partiet la fram sin alternative melding høsten 2016, fikk Brende fart på sakene og kom med regjeringens stortingsmelding i april året etter.