– Det er fordi det er full anledning til å legge seg ned og gi seg hen til musikken som er tilrettelagt for meditasjon. Jeg tror det er behov for – og at det er tid for – å åpne opp for slike musikalske meditasjoner, utenom messeledd eller andakt som legger føringer for folks tro. Kilde er en musikalsk forlengelse av kirkens nattåpent-prosjekt, sier Skaare.