Nyhet

Torbjørn Røe Isaksen ser gode grunner til at imamer skal få en tilsvarende teologisk utdanning som prester i Norge.

– Jeg tror også at ønsket vil bli sterkere etter hvert som det blir flere muslimer som er født og oppvokst i Norge. Jeg synes ideen er sympatisk, sier kunnskapsministeren.

Men han kommer ikke til å ta initiativ til at det opprettes en slik utdanning.

Gjør ingenting