Nyhet

Flere mener det bør bli vanskeligere å få opphold i landet, mens færre mener det bør bli lettere. Det viser den årlige undersøkelsen fra Statisisk sentralbyrå (SSB) om befolkningens holdning til innvandrere og innvandring.

I fjor svarte 15 prosent at det bør bli lettere for flyktninger og asylsøkere å få opphold i Norge, mens 29 mente det bør bli vanskeligere. Årets tall er henholdsvis 12 og 33 prosent. Nøyaktig halvparten av befolkningen mener at det bør være som i dag, og slik var det også i fjor og i 2007.

– Endringer i mer kritisk retning

«Årets undersøkelse av holdninger til innvandrere og innvandring viser endringer i flere holdningsindikatorer fra året før. Det gjelder både holdningen til mottak av flyktninger, oppfatningen av innvandreres innsats på arbeidsmarkedet, innvandrere som kilde til samfunnsmessig usikkerhet og hvordan innvandreres kulturelle bidrag skal verdsettes. Endringene er alle i mer kritisk retning», heter det i rapporten, som er SSBs første undersøkelse av holdninger til innvandrere etter det store innrykket av asylsøkere i fjor høst.