Flere mener det bør bli vanskeligere å få opphold i landet, mens færre mener det bør bli lettere. Det viser den årlige undersøkelsen fra Statisisk sentralbyrå (SSB) om befolkningens holdning til innvandrere og innvandring.