Nyhet

Det religiøse landskapet blant eldre er i kraftig endring i hele verden. I 2050 vil en av tre ikke-troende være over 60 år, viser ny internasjonal studie. Verdens befolkning blir eldre, og dermed også tilhengerne av alle typer ­religioner. Også de uten tilknytning til en tro. Den kristne og muslimske befolkningen vil fortsatt holde seg relativt ung.

Endringene kan ha betydelige økonomiske og sosiale konsekvenser. Forskerne peker særlig på følgene nye krav og behov kan få for eldreomsorgen.

Tre B-er

En av dem som følger denne utviklingen her i landet er sekretariatsleder Anne ­Sender i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL). Hun ­mener de internasjonale tallene­ er svært interessante fordi de ­viser hvor store endringene kan bli og hvor viktig en bevissthet rundt spørsmålene er.