Det religiøse landskapet blant eldre er i kraftig endring i hele verden. I 2050 vil en av tre ikke-troende være over 60 år, viser ny internasjonal studie. Verdens befolkning blir eldre, og dermed også tilhengerne av alle typer ­religioner. Også de uten tilknytning til en tro. Den kristne og muslimske befolkningen vil fortsatt holde seg relativt ung.