22 prosent av kirkene har «ikke tilfredsstillende» sikring av verdi­gjenstandene og kunsten sin. Det kommer frem i tilstandsrapporten Felles eie – felles ansvar fra 2014.