Opptellingen av bispestemmer fra kirkelige råd og ansatte, samt proster og teologiprofessorer over hele landet, er nå ferdig. Konklusjonen er at Helge S. Gaard er den som er sterkest ønsket som ny biskop i Stavanger.