Vårt Lands intervju med Sps næringstalsmann, Geir Pollestad, i forrige uke har rystet profilene i klimapartiet Venstre.