– Andre har bompengelister. Vi har Vidar Kleppe, sier KrF-­politiker Tove Welle Haugland. Til tross for at det går godt for KrF på de generelle Agder-­målingene, gjør de det rekorddårlig på målingene i fylkets største by Kristiansand.