Funnet ble oppdaget mellom en rekke andre eldre skrifter og tekster fra Midtøsten på biblioteket ved universitetet i Birmingham, ifølge BBC. Pergamentskriftet inneholdt tekster fra Koranen, og anslås å være minst 1370 år gammelt. Det hadde ligget i universitetsbiblioteket helt uoppdaget i nesten et århundre. Manusskriptet er skrevet i «Hijazi-skrift», en tidlig versjon av arabisk.