– Dette er dødelighet som mangler sidestykke i norsk historie, sier Knut Vollebæk, leder av Tater-/romaniutvalget som regjeringen har satt ned.