– Det er synd at en i utgangspunktet positiv og viktig debatt blant muslimer i Norge er blitt polarisert og personfokusert. Det øker avstanden, noe som igjen kan føre til at det kommer inn elementer av stigmatisering. Da balanserer du hårfint på kant med uttalelser som av noen kan oppfatte som oppfordringer til uønskede handlinger.