Minerva-kommentator Jan Arild Snoen har god kjennskap til borgerlig side i politikken i Norge. Snoen tror bompengestriden mellom regjeringspartiene kan ende brutalt:…