Bør kristne vaske CVen sin for spor av kristent arbeid når de søker jobb? Vårt Land omtalte i går en ny, norsk doktorgradsavhandling som konkluderer med at kristne diskrimineres nesten like mye som muslimer, dersom de er åpne om religiøs tilhørighet i jobbsøknaden.